مدل نوع و اندازه ماژول (cm) فاصله پیکسل‌ (mm) تراکم پیکسل در متر مربع تراکم LED در مترمربع شدت نور (cd/m2) محیط داخلی / خارجی حداکثر توان مصرفی در هر مترمربع (W/m2) تعداد رنگ های قابل نمایش نوع کابینت قیمت هر مترمربع (تومان) قیمت بر اساس ماژول (تومان)
R10-O32-b8 قرمز 16x32, 806AW P10 10,000 10,000 3,200 خارجی 500 ۲۵۶ طیف قرمز فلزی مشکی 1,300,000 65,000
R10-I30-b1 قرمز 16x32, 806AW P10 10,000 10,000 3,200 خارجی 500 قرمز بدون طیف فلزی مشکی 1,200,000 60,000
G10-I30-b8 سبز 16x32, 806AW P10 10,000 10,000 3,200 خارجی 500 ۲۵۶ طیف سبز فلزی مشکی 1,700,000 85,000
G10-I30-b1 سبز 16x32, 806AW P10 10,000 10,000 3,200 خارجی 500 سبز بدون طیف فلزی مشکی 1,600,000 80,000
B10-I30-b8 آبی 16x32, 806AW P10 10,000 10,000 3,200 خارجی 500 ۲۵۶ طیف آبی فلزی مشکی 1,700,000 85,000
B10-I30-b1 آبی 16x32, 806AW P10 10,000 10,000 3,200 خارجی 500 آبی بدون طیف فلزی مشکی 1,600,000 80,000
W10-I30-b8 سفید 16x32, 806AW P10 10,000 10,000 3,200 خارجی 500 ۲۵۶ طیف سفید فلزی مشکی 1,700,000 85,000
W10-I30-b1 سفید 16x32, 806AW P10 10,000 10,000 3,200 خارجی 500 سفید بدون طیف فلزی مشکی 1,600,000 80,000
Y10-I30-b8 زرد 16x32, 806AW P10 10,000 10,000 3,200 خارجی 500 ۲۵۶ طیف زرد فلزی مشکی 1,800,000 90,000
Y10-I30-b1 زرد 16x32, 806AW P10 10,000 10,000 3,200 خارجی 500 زرد بدون طیف فلزی مشکی 1,700,000 85,000
LED 3in1-P10-IO50-b8 تمام رنگی 3in1 LED 16x32 P10 10,000 10,000 5,000 هر دو 500 ۱۶ میلیون رنگ فلزی مشکی 2,340,000 120,000
LED 3in1-P10-O70-b8 تمام رنگی 3in1 LED 16x32 P10 10,000 10,000 7,000 خارجی 750 ۱۶ میلیون رنگ فلزی مشکی 2,570,000 132,000
SMD 3in1-P6-IO60-b8 تمام رنگی 3in1 SMD 19.2x19.2 P6 25,600 25,600 6,000 خارجی 2000 ۱۶ میلیون رنگ فلزی مشکی 4,800,000 178,000
SMD 3in1-P8-O55-b8 تمام رنگی 3in1 SMD 16x32 P8 14,400 14,400 5,500 خارجی 750 ۱۶ میلیون رنگ فلزی مشکی 2,900,000 150,000
SMD 3in1-P3-I15-b8 تمام رنگی 3in1 SMD 19.2x19.2 P3 102,400 102,400 1,500 داخلی 2500 ۱۶ میلیون رنگ فلزی مشکی 5,150,000 206,000
SMD 3in1-P4-I12-b8 تمام رنگی 3in1 SMD 12.8x25.6 P4 62,500 62,500 1,200 داخلی 2000 ۱۶ میلیون رنگ فلزی مشکی 4,100,000 137,000
SMD 3in1-P5-I12-b8 تمام رنگی 3in1 SMD 16x32 P5 40,000 40,000 1,200 داخلی 1300 ۱۶ میلیون رنگ فلزی مشکی 2,700,000 150,000
RGB-P10-O80-b8 تمام رنگی RGB LED 16x16 P10 10,000 30,000 8,000 خارجی 1200 ۱۶ میلیون رنگ فلزی مشکی 3,470,000 97,000
2RGB-P20-O40-b8 تمام رنگی 2RGB LED 16x32 P20 2,500 10,000 4,000 خارجی 500 ۱۶ میلیون رنگ فلزی مشکی 1,500,000 85,000
LED 3in1-P13-O70-b8 تمام رنگی 3in1 LED 16x32 P13 5,625 5,625 7,000 خارجی 600 ۱۶ میلیون رنگ فلزی مشکی 2,000,000 111,000
  • لیست قیمت فوق برای مساحت‌های بزرگتر از یک متر مربع صادق است و برای مساحت‌های کوچکتر بسته به اندازه تابلو درصدی افزوده خواهد شد.
  • لیست قیمت شامل هزینه‌های نصب در محل مشتری نمی‌باشد.
  • تابلوهای LED شرکت شامل یکسال گارانتی و هفت سال پشتیبانی و خدمات پس از فروش می‌باشند.
  • شرکت ملزم به راه اندازی و آموزش نرم افزار تابلو در محل مشتری می‌باشد.
  • خدمات کرایه تابلو با قرارداد و وثیقه مناسب به ازای هر ماه ۶٪ از مبلغ کل تابلو و حداقل دوره کرایه مضرب صحیحی از ماه می‌باشد.