یکی از موضوعات روز معماری شهری، استفاده از نمای ساختمان‌های تجاری بعنوان رسانه است که ارتباط و انتقال دهنده پیغام، عکس یا محتوای ویدیویی به محیط بیرون است. نمای رسانه‌ای، نمایی است که هم از منظر زیباشناختی و هم از منظر عملکردی ویژه است و از این حیث حاصل یکپارچه‌ سازی معماری، تکنولوژی و محتوا در قالب ارائه رسانه نو می‌باشد. جذب مخاطب و مشتری مهم ترین هدف هر کسب تجاری می‌باشد و از این نظر ارتباط بصری بیشترین تاثیر را در ذهن مخاطب دارد. طراحی مناسب نورپردازی نمای رسانه می تواند در جهت ایجاد ارزش افزوده با زیباسازی محیط اطراف خود، تصویر مثبتی القاء نماید.

شرکت آیریس کامبین الکترونیک در این راستا و استفاده از آخرین تکنولوژی های روز و در نظر گرفتن معماری بومی اقدام به طراحی و پیاده سازی نمای رسانه ای برای ساختمان های شاخص تجاری می‌نماید.